ANH VĂN THIẾU NHI

ANH VĂN GIAO TIẾP THIẾU NHI

Chương trình Giao tiếp 100% GVVN: Dành cho những học viên cần tập trung 2 kỹ năng Nghe – Nói. Không bị áp lực bài vở ở trường và không có nhu cầu luyện thi.

Tìm hiểu thêm

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN QUỐC TẾ CAMBRIDGE ENGLISH: STARTERS – MOVERS – FLYERS – KET – PET

Giúp học viên đạt được chứng chỉ Cambridge chuẩn quốc tế sau khi hoàn thành chương trình các khóa của mỗi cấp bậc (level). Starters-Movers-Flyers (5 khóa/level); KET- PET (6 khóa/level).

Tìm hiểu thêm